Male kirurške intervencije

Simptomi za vrijeme trudnoće – Ginekološka ordinacija dr Abadžić

Abortusi se radi do 10. nedjelje trudnoće, kao što je to i zakonom propisano! Mogu se izvoditi u lokalnoj i intravenskoj anesteziji. U cijenu abortusa ulaze prvi pregled, tj. pregled prije intervencije te kontrolni pregled! Abortus se izvodi vakuum aspiracijom sa plastičnim kanilama, što minimalno oštećuje materište. Ako se radi o maloj u trudnoći od 5-6 nedjelja, postoji opcija i medikamentnog pobačaja