Bris na HPV

Bris na HPV – Ginekološka ordinacija dr Abadžić

Humani papiloma virus

Humani papiloma virus se najčešće obilježava kao HPV. Humani papilomavirus je ime koje predstavlja grupu virusa koja uključuje više od 100 različitih podtipova. Kao što se najčešće vjeruje HPV virus nije novo otkriće. Ono datira vjekovima unazad. Infekcija ovim virusom je poznata širom svijeta. Smatra se da je to virus koji je najčešće prenošen seksualnim putem i da je najrasprostranjeniji u SAD. Aproksimativno oko 20 miliona osoba ima ovaj virus u SAD. Promjene koje se javljaju kao posljedica genitalne infekcije HPV virusom su kondilomi/ šiljaste bradavice i promjene u ćelijama sluznice genitalnih organa kod zaražene osobe. Većina osoba koje su zaražene čak i nije svjesna da je nosilac virusa dok se ne manifestuju simptomi – promjene. Od 100 poznatih tipova virusa za 30 se smatra da su seksualno prenosivi.Neke vrste humanog papiloma virusa se manifestuju u vidu polnih bradavica (poznatih kao Condyloma accuminata ili genitalne bradavice) ili perianalne bradavice dok se neki javljaju u vidu bradavica na licu, šakama i udovima i kod žena i kod muškaraca. Ovi tipovi se označavaju kao tipovi ‘niskog rizika’ HPV virusa. Kondilomi, spolne bradavice, najčešće se manifestiraju u genitalnoj regiji i kod muškaraca i kod žena.

Genitalne infekcija HPV virusom se razlikuju od drugih seksualno prenosivih bolesti po načinu širenja. Dok se ostale seksualno prenosive bolesti šire putem tjelesnih tečnosti, prenošenje HPV se javlja kontaktom preko kože ili sluzokože tokom seksualnog odnosa. Neki tipovi virusa imaju za posljedicu promjene izgleda normalnih ćelija. Ovi tipovi se opisuju kao tipovi sa ‘visokim rizikom’ HPV virusa. Osim toga, jedna osoba može imati više tipova humanog papiloma virusa istovremeno.

Kao tipovi ‘visokog rizika’ humanog papliloma virusa oznacavaju se:
HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 45
Tipovi visokog rizika se povezuju sa promjenama na cerviksu kod žena koje mogu da dovedu do razvoja cervikalnog kancera. HPV 16 obuhvata oko 50 % cervikalnih kancera dok tipovi HPV 16, HPV 18 HPV 31 I HPV 45 zajedno obuhvataju oko 80% kancera.

Kao tipovi ‘niskog rizika’ humanog papiloma virusa označavaju se:
HPV 40, HPV 43, HPV 54, HPV 72, HPV 42, HPV 44, HPV 70, HPV 81
Ovi tipovi HPV se često manifestuju kao genitalne bradavice koje se neće razviti u kancer.
Sada su dostupne najsavremenije metode za detekciju humanog papiloma virusa, kao i najefikasniji tretmani za uklanjanje. Pojave kao što su polne bradavice se mogu vrlo uspješno kontrolisati novim tehnikama za uklanjanje genitalnih bradavica, kao što je intervencija laserom ili tečnim azotom. Zahvaljujući saznanjima o virusu kao i primjeni novih tehnika za detekciju, kod mnogih osoba infekcija se uoči na vrijeme, što doprinosi efikasnom i blagovremenom tretmanu.