Za uzimanje Papa testa se koristi spekulum da bi se uzeo bris sa ćelijama sa spoljašnjeg dijela cerviksa (‘vrata’ cerviksa) i iz endocerviksa. Obrisak se nakon bojenja pregleda pod mikroskopom, (to rade Patolozi-Citolozi) da bi se dijagnostikovale abnormalne promjene.